Informacje

Anonimowa ankieta

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa opinie na temat granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale w sprawie obszarów rozwiązań.

Ankieta

1. Czy trafnie w stosunku do obserwowanej zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej w Radomiu wyznaczyliśmy granice obszarów?


2. Czy na wskazanym do objęcia rewitalizacją obszarze żyje się stosunkowo gorzej niż w innych częściach miasta?


3. Czy na wskazanym do objęcia rewitalizacją obszarze zauważa się większe problemy społeczne i gospodarcze niż w innych częściach miasta?


4. Czy na wskazanym do objęcia rewitalizacją obszarze zauważa się większe problemy związane z degradacją zabudowy i przestrzeni niż w innych częściach miasta?


5. Czy na wskazanym do objęcia rewitalizacją obszarze zauważa się większe problemy związane z niską jakością środowiska naturalnego niż w innych częściach miasta?


6. Czy zaproponowane w uchwale prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy ułatwi prowadzony w Radomiu proces rewitalizacji ?


Dziękujemy za udział w ankiecie