Informacje

Zasady uczestnictwa w głosowaniu

Głosowanie polega na ocenie projektów zgłoszonych przez mieszkańców Radomia. Należy dokonać oceny przyznając wybranym projektom od 1 do 3 punktów poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy projekcie. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania odnośnie danego projektu.

Głosujący może ocenić wszystkie projekty znajdujące się na karcie, kilka z nich lub tylko jeden.

Głosowanie zostało zakończone 27 sierpnia 2023 roku.