Informacje

Zasady uczestnictwa w głosowaniu

Głosowanie polega na ocenie projektów zgłoszonych przez mieszkańców Radomia. Należy dokonać oceny przyznając wybranym projektom od 1 do 3 punktów poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy projekcie. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania odnośnie danego projektu.

Głosujący może ocenić wszystkie projekty znajdujące się na karcie, kilka z nich lub tylko jeden.

Na każdą kategorię przypada oddzielna pula środków. Pierwsza to małe projekty o wartości do 50 tysięcy, na które zostanie przeznaczona kwota 1 mln 350 tysięcy złotych. Na projekty o wartości do 600 tysięcy złotych zabezpieczono 2 miliony 350 tysięcy złotych. Tyle samo będzie do podziału na projekty warte ponad 600 tysięcy złotych. Czwarta kategoria będzie obejmowała projekty instytucjonalne, na którą przypada wartość 1 miliona 200 tysięcy złotych.

Głosowanie zostało zakończone z dniem 21 czerwca 2021 roku.